Kategoria: Bez kategorii

Wspomnienia z warsztatów teatralnych

WSPOMNIENIA Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH  –  Gołdap 2017 r. Choć już połowa września to wspomnienia z profesjonalnych warsztatów teatralnych -Gołdap 2017 r. są wciąż żywe. Aktorzy Koła Teatralnego  Re-Be-Ka  -Agata i Konrad pod  czujnym okiem instruktorów ciężko pracowali, aby nagrać filmy o charakterze profilaktycznym (interaktywne lekcje). Nagrania te stanowiły uwieńczenie dobrze...

Poprawkowy egzamin maturalny

Informujemy, że świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2017 roku będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 12 września 2017 roku od godz. 12.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

CZAS DO SZKOŁY! „Nauka to pokarm dla rozumu”- Lew Tołstoj 4 września 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. W apelu wzięli udział uczniowie naszego liceum, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły .  Pan Dyrektor Tadeusz Kałużny w trakcie swego wystąpienia mówił o systematycznej pracy i...

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne- MOPS.   Uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto)zamieszkujący w Częstochowie. mogą starać się o stypendium szkolne. Wnioski należy składać do dnia 15 września br. u pedagoga szkolnego. Uczniowie zamieszkujący poza Gminą Częstochowa składają wnioski do dn. 15 września...

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna.   Uczniowie z niepełnosprawnościami :słabowidzący,  niesłyszący,  słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt...

Bezpieczne wakacje

Rodzice i Uczniowie! Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym: www.wypoczynek.men.gov.pl dostępna będzie ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku na terenie województwa śląskiego. http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/Bezpieczne_Wakacje_2017.html Życzymy bezpiecznych wakacji. Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Cała Częstochowa czyta z Dąbrowskim

CAŁA CZĘSTOCHOWA CZYTA Z DĄBROWSKIM Dobra książka na wakacje to podstawa-uważają uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie, którzy w ostatnim tygodniu czerwca rozpoczęli rozdawanie zakładek zaprojektowanych przez ucznia Mateusza Starczewskiego mieszkańcom naszego miasta i turystom. Dziewczęta i chłopcy przygotowali się do realizacji projektu bardzo rzetelnie pod opieką...

Sobótkowe Nocne Marsze na Orientacje

  Współorganizatorem  X JUBILEUSZOWYCH  SOBÓTKOWYCH  NOCNYCH  MARSZY na ORIENTACJĘ o  PUCHAR  WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO był  SKKT PTTK „Egzotyk” przy VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstocho­wie,  przy wsparciu finansowym :Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta w Częstochowie. Impreza odbyła  się 23/24 czerwca 2017 r.(piątek/ sobota) w okolicach Olsztyna. Budowniczym tras...

Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY – wyniki egzaminu maturalnego 2017 Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu 30 czerwca 2017 roku od godz. 12.00. 30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl (przejdź do) SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy...