Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie na rok szkolny 2016/2017kliknij

Rodzice i uczniowie, na poniżej podanych adresach znajdziecie wszelkie informacje odnośnie rekrutacji do szkół wyższych:
http://www.doradztwo.koweziu.pl/
http://ciz.ids.czest.pl/ciz/news.php

E. Sikora- koordynator WSDZ