EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. jest organizowany dla tych absolwentów , którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego. Zdający, który ma prawo przystąpić do egzaminu w sierpniu , składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników , to jest do dnia 10 lipca br., pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zgodnie z ostateczną deklaracją.

Pisemne egzaminy maturalne w terminie poprawkowym będą przeprowadzone w dniu 21 sierpnia 2018 r, o godz. 9.00, w szkołach , w których przystąpili do egzaminu.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście , wiec NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Weryfikacja antyspamowa *