Promocja książki „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym”