Uroczystość otwarcia Sali Tradycji Dzielnicy Raków i Robotniczego Klubu Sportowego „Raków” Częstochowa