Wolontariusze z klasy IA w świetlicy środowiskowej „Caritas”