Grono pedagogiczne 2016/2017

Nauczyciele uczący w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie (rok szkolny 2016/2017):

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Anna Kolczarek

mgr Beata Dąbrowska

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Agata Filejska

mgr Dorota Łęgowik

Nauczyciel języka niemieckiego:

mgr Anna Zasada

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:

mgr Aneta Szczepańska

mgr Grzegorz Basiński

Nauczyciel matematyki:

mgr Tadeusz Kałużny (dyrektor)

Nauczyciel geografii:

mgr Janina Strzyżewska

Nauczyciel biologii:

mgr Agnieszka Świerczyńska

Nauczyciel chemii:

mgr Adam Makówka

Nauczyciel fizyki:

mgr Radosław Perełka

Nauczyciel przedsiębiorczości:

mgr Justyna Wiśniewska

Nauczyciel wiedzy o kulturze:

mgr Irena Cichecka

Nauczyciel technologii informacyjnej:

mgr Radosław Perełka

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

mgr Robert Smolich

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Lena Kampka

mgr Małgorzata Banaś

Nauczyciel religii:

mgr Justyna Wiśniewska

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr Elżbieta Piątkiewicz

Pedagog:

mgr Ewa Sikora