Grono pedagogiczne 2019/2020

Nauczyciele uczący w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie (rok szkolny 2019/2020):

Nauczyciel języka polskiego:

mgr Beata Dąbrowska

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Dorota Łęgowik

mgr Aleksandra Dziedzina

mgr Anita Tuszyńska – Gajowczyk

Nauczyciel języka niemieckiego:

mgr Aneta Włodek

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie:

mgr Aneta Szczepańska

Nauczyciel matematyki:

mgr Tadeusz Kałużny (dyrektor)

Nauczyciel geografii:

mgr Justyna Klimczak

Nauczyciel biologii:

mgr Agnieszka Świerczyńska

Nauczyciel chemii:

mgr Adam Makówka

Nauczyciel fizyki:

mgr Rafał Dziwis

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości:

mgr Ilona Muś – Malicka

Nauczyciel wiedzy o kulturze:

mgr Irena Cichecka

Nauczyciel informatyki:

mgr Adam Makówka

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

mgr Robert Smolich

Nauczyciel muzyki:

mgr Dorota Marlińska

Nauczyciel wychowania fizycznego:

mgr Grzegorz Kuziorowicz

Nauczyciel religii:

mgr Bogdan Oset

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr Elżbieta Piątkiewicz

Pedagog:

mgr Katarzyna Kornatka