Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) to nowoczesne centrum komputerowe. Inwestycja ta była możliwa dzięki dwóm projektom Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” i „Pracownie komputerowe dla szkół”

ICIM powstało w 2006 roku, kiedy biblioteka szkolna została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W następnym roku ICIM zostało wzbogacone o kolejne 4 stanowiska i urządzenia peryferyjne. W każdym z komputerów zainstalowany jest pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne. Ponadto każde stanowisko komputerowe ma zainstalowany program, chroniący użytkowników przed szkodliwym treściami internetowymi.

ICIM oferuje dostęp do:

  • Internetu
  • pakietu Microsoft Office Professional 2003 i 2007
  • multimedialnych programów edukacyjnych
  • skanera
  • nagrywarki
  • drukarek

Centrum komputerowe doskonale wpisuje się w pracę biblioteki, daje szansę na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji. W ICIM młodzież przygotowuje się do lekcji, zbiera materiały do referatów z różnych dziedzin wiedzy, przegląda czasopisma elektroniczne. Tu uczniowie pracują nad aktualizacją strony internetowej liceum, gazetką szkolną, przygotowują się do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Maturzyści odwiedzają strony wyższych uczelni, korzystają z testów i kompendiów z różnych dziedzin wiedzy. Użytkownicy, którzy nie posiadają w domach komputerów doskonalą swoje umiejętności wyniesione z lekcji informatyki. Nauczyciele i pracownicy administracji zapoznają się z najnowszymi przepisami dotyczącymi prawa oświatowego, matur, śledzą nowości z zakresu nauczanych przedmiotów czy też ofertę edukacyjną WOM czy SOD.