Matura 2017

Matura 2017

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w liceum w roku szkolnym 2016/2017 – kliknij

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2017r – kliknij

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r – kliknij

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym w 2017 r – kliknij

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego – kliknij

Dodatkowe materiały dla zdających egzamin maturalny – kliknij

Wybierz Studia – kliknij

________________________________________________

Matura od roku 2015

Egzamin maturalny z języka polskiego 2016r. – poziom podstawowy, poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z matematyki 2016r. – poziom podstawowy, poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z języka angielskiego 2016r. – poziom podstawowy, poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z matematyki 2015r. – poziom podstawowy, poziom rozszerzony


Matura do roku 2015

Arkusz próbnego egzaminu maturalnego z matematyki 2009r. – kliknij

Egzamin maturalny z matematyki 2010r. – poziom podstawowy, poziom rozszerzony

Arkusz próbnego egzaminu maturalnego z matematyki 2010r. – kliknij

Egzamin maturalny z matematyki 2011r. – poziom podstawowy , poziom rozszerzony

Arkusz próbnego egzaminu maturalnego z matematyki  2012r. – kliknij

Egzamin maturalny z matematyki 2012r. – poziom podstawowy , poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z matematyki w dodatkowym terminie (czerwiec 2012) – poziom podstawowy , poziom rozszerzony

Arkusz poprawkowego egzaminu maturalnego z matematyki (sierpień 2012) – kliknij

Egzamin maturalny z matematyki 2013 r. – poziom podstawowy , poziom rozszerzony