Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DĄBROWSKIEGO

3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 , za którego przygotowanie odpowiedzialni byli chętni uczniowie z klasy trzeciej. Wszystkich zgromadzonych podczas akademii uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz przybyłych gości powitała Pani Wicedyrektor Aneta Szczepańska, która w swym przemówieniu zwróciła uwagę na wyzwania, jakie będzie stawiał przed...

POCZET SZTANDAROWY VI LICEUM NA OBCHODACH 79 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2018 roku poczet sztandarowy VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego  uczestniczył w obchodach miejskich upamiętniających 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. polowa na Placu Pamięci Narodowej.  Po  części  oficjalnej  nastąpiło złożenie kwiatów przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I ICH RODZIN!

Pomoc materialna dl uczniów i ich rodzin. 1.Stypendium szkolne- MOPS. Uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie  przekracza kwoty 514 zł netto)zamieszkujący w Częstochowie mogą starać się o stypendium szkolne. Wnioski należy składać do dnia 12 września br. u pedagoga szkolnego. Uczniowie zamieszkujący poza Gminą Częstochowa...

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. jest organizowany dla tych absolwentów , którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego. Zdający, który ma prawo przystąpić do egzaminu w sierpniu , składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników , to...

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO !

CZAS NA WAKACJE! 22 czerwca2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.  Oficjalna część akademii rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, a następnie Pan Dyrektor Tadeusz Kałużny  w wygłoszonym przemówieniu dziękował wszystkim za cały rok rzetelnej pracy i życzył uczniom bezpiecznych wakacji. Dyrektor nagrodził również uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w...

Test VI LO

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2018

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 3 lipca 2018 r. od godz. 12.00. Świadectwo można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia. 3 lipca pomiędzy godz. 0:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu . Obowiązują loginy...

XI Dni Rodziny w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego

12.06.2018 roku VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego wraz z Fundacją Oczami Brata zorganizowało XI Częstochowskie Dni Rodzin pod hasłem: „Ja i moja Rodzina”. Obchody miały miejsce w budynku VI Liceum, a osobami odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie były p. Aneta Szczepańska, p. Beata Dąbrowska i p. Paulina Ziembacz. Dni Rodziny...