Aktualności

Dbamy o dobrą kondycję !

Kondycja sama się nie zrobi ! Przyjęliśmy wyzwanie i stawiliśmy czoła wysiłkom fizycznym. Początkowy wynik, nie był najlepszy . Decyzja-” kondycja sama się nie zrobi „. Trening – rozpoczęty 🙂  

Wybory Samorządu Szkolnego

W dniu 20 września, Społeczność Szkolna VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego, wybrała spośród kandydatów tych, którzy według nich wykazują się największą kreatywnością. We współpracy z całą Społecznością Szkolną rozpoczynamy działalność w bieżącym roku . Gratulujemy Wybranym i życzymy wszystkim Dobrej Współpracy 🙂 – Przewodniczący: Jakub Kraszewski – Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof...

Wspomnienia z warsztatów teatralnych

WSPOMNIENIA Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH  –  Gołdap 2017 r. Choć już połowa września to wspomnienia z profesjonalnych warsztatów teatralnych -Gołdap 2017 r. są wciąż żywe. Aktorzy Koła Teatralnego  Re-Be-Ka  -Agata i Konrad pod  czujnym okiem instruktorów ciężko pracowali, aby nagrać filmy o charakterze profilaktycznym (interaktywne lekcje). Nagrania te stanowiły uwieńczenie dobrze...

Poprawkowy egzamin maturalny

Informujemy, że świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2017 roku będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 12 września 2017 roku od godz. 12.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

CZAS DO SZKOŁY! „Nauka to pokarm dla rozumu”- Lew Tołstoj 4 września 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. W apelu wzięli udział uczniowie naszego liceum, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły .  Pan Dyrektor Tadeusz Kałużny w trakcie swego wystąpienia mówił o systematycznej pracy i...

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne- MOPS.   Uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto)zamieszkujący w Częstochowie. mogą starać się o stypendium szkolne. Wnioski należy składać do dnia 15 września br. u pedagoga szkolnego. Uczniowie zamieszkujący poza Gminą Częstochowa składają wnioski do dn. 15 września...

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna.   Uczniowie z niepełnosprawnościami :słabowidzący,  niesłyszący,  słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt...

Bezpieczne wakacje

Rodzice i Uczniowie! Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym: www.wypoczynek.men.gov.pl dostępna będzie ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku na terenie województwa śląskiego. http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/Bezpieczne_Wakacje_2017.html Życzymy bezpiecznych wakacji. Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Cała Częstochowa czyta z Dąbrowskim

CAŁA CZĘSTOCHOWA CZYTA Z DĄBROWSKIM Dobra książka na wakacje to podstawa-uważają uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie, którzy w ostatnim tygodniu czerwca rozpoczęli rozdawanie zakładek zaprojektowanych przez ucznia Mateusza Starczewskiego mieszkańcom naszego miasta i turystom. Dziewczęta i chłopcy przygotowali się do realizacji projektu bardzo rzetelnie pod opieką...