Aktualności

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. jest organizowany dla tych absolwentów , którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego. Zdający, który ma prawo przystąpić do egzaminu w sierpniu , składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników , to...

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO !

CZAS NA WAKACJE! 22 czerwca2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.  Oficjalna część akademii rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, a następnie Pan Dyrektor Tadeusz Kałużny  w wygłoszonym przemówieniu dziękował wszystkim za cały rok rzetelnej pracy i życzył uczniom bezpiecznych wakacji. Dyrektor nagrodził również uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w...

Test VI LO

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2018

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 3 lipca 2018 r. od godz. 12.00. Świadectwo można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia. 3 lipca pomiędzy godz. 0:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu . Obowiązują loginy...

XI Dni Rodziny w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego

12.06.2018 roku VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego wraz z Fundacją Oczami Brata zorganizowało XI Częstochowskie Dni Rodzin pod hasłem: „Ja i moja Rodzina”. Obchody miały miejsce w budynku VI Liceum, a osobami odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie były p. Aneta Szczepańska, p. Beata Dąbrowska i p. Paulina Ziembacz. Dni Rodziny...

RAJD ROWEROWY „ŚLADAMI MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO”

30 maja 2018 roku. Rajd rowerowy ” Śladami Marszałka Piłsudskiego ” w ramach projektu ” Częstochowa o wolność i niezawisłość „. Dzień Dziecka okazał się być dobrą okazją do zapoznania się z miejscami związanymi z Marszałkiem Józefem Piłsudskim oraz innymi bohaterami walki o niepodległość w naszym mieście, a także z...

POLONEZ DLA NIEPODLEGŁEJ

25 maja 2018r.uczniowie częstochowskich szkół odtańczyli wspólnie „Poloneza”, podążając tanecznym krokiem z III Alei na plac Biegańskiego.To niezwykłe wydarzenie miało upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Oczywiście w tak ważnym momencie nie mogło zabraknąć uczniów z naszego Liceum, którzy poprzez taniec wyrazili swoje przywiązanie do tradycji i kultury .  

MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI

24 maja br młodzież naszej szkoły wzięła udział w Marszu Różowej Wstążki organizowanym przez Stowarzyszenie Częstochowskich Amazonek. Celem akcji było uświadomienie mieszkańcom miasta znaczenia prowadzenia badań profilaktycznych oraz zaakcentowanie solidarności z kobietami dotkniętymi chorobami piersi. Kolorowy korowód przeszedł Alejami NMP, zatrzymując się na Placu Biegańskiego, gdzie można było obejrzeć przygotowane...