Pomoc materialna w roku szkolnym 2015/2016

Uczniowie, rodzice!

Informuję o możliwości uzyskania pomocy materialnej w bieżącym roku szkolnym 2015/16 w formie:

1) stypendium socjalnego z MOPSu- dla uczniów  z gimny Częstochowa o dochodach do 456  zł.-514 zł. netto na osobę – termin składania wniosków do 14.09.br w szkole ( dla uczniów spoza gminy Częstochowa możliwość składania wniosków w MOPSie przy. ul. POW 2 w Częstochowie).

2) zasiłku szkolnego z MOPSu w przypadku zdarzeń losowych tj: choroba , śmierć w rodzinie, nieszczęśliwy wypadek- w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego

3) wyprawki szkolnej– tylko dla uczniów z określonymi niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- termin składania wniosków – do 18.09.br.

Wnioski i załączniki do pobrania na stronie MOPSu lub u pedagoga.

Ewa Sikora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Weryfikacja antyspamowa *