Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

VI Liceum Ogólnokształcącego

Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism i innych wydawnictw można korzystać:

wypożyczając je do domu po okazaniu identyfikatora,

              czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór

              podręczny i czasopisma),

              wypożyczając lub przeglądając w pracowniach

              przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji

              nauczycieli).

 1.   Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby

     książek jednorazowo.

 1. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie

      inni czytelnicy. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówienia,

      może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej sprolongowanie.

 1. Każdy odwiedzający czytelnię wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 2. W czytelni należy zachować ciszę. Wykorzystane czasopisma odnosi się na miejsce, książki i inne

     dokumenty oddaje się bibliotekarzowi.

 1.   Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu przed

     końcem pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed rozpoczęciem lekcji.

 1. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne, chronić przed zniszczeniem i

    zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź

    wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 1. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów muszą zostać zwrócone do biblioteki przed

      końcem roku szkolnego w ogłoszonym terminie.

 1. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką i przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.