Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Termin składania dokumentów:

od 06 maja do 21 czerwca 2016 r.  (w postępowaniu uzupełniającym od 22 lipca do 27 lipca 2016 r.)

 

Oferta edukacyjna:

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do następujących klas:

Klasa  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Realizowane

języki obce

Przedmioty uwzględniane

(punktowane)

przy rekrutacji

1a język polski, historia, WOS  

język angielski (k)

język niemiecki* (p)

język polski,

historia,

wiedza o społeczeństwie,

muzyka lub plastyka

1b  

Język polski, język angielski, WOS

 

 

język angielski (k)

język niemiecki* (p)

język polski,

język angielski,

wos,

muzyka lub plastyka

język angielski, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia  

język angielski (k)

język niemiecki* (p)

język polski,

język angielski,

biologia, chemia lub geografia

muzyka lub plastyka

*) w przypadku wystarczającej liczby chętnych istnieje możliwość wyboru innego języka obcego spośród następujących języków: język rosyjski, język francuski, język hiszpański.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów. Aby ubiegać się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego uczeń w procesie rekrutacji powinien uzyskać co najmniej 80 pkt.