Terminy wywiadówek i konsultacji z rodzicami

Terminy kolejnych konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/17: