Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna.

 

Uczniowie z niepełnosprawnościami :słabowidzący,  niesłyszący,  słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1§7  i aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą starać się o pomoc  finansową  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2017/2018.

Wnioski należy składać  do dnia 15 września 2017 r.u pedagoga szkolnego.

wniosek – 2017

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Weryfikacja antyspamowa *