Zbiory

Księgozbiór biblioteki gromadzony jest z myślą o zaspokojeniu potrzeb dydaktyczno-wychowawczych czytelników. O kierunku gromadzenia zbiorów decyduje profil szkoły.

Liczba zgromadzonych woluminów wynosi 15.888 egzemplarzy. Struktura gromadzonych materiałów obejmuje lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, podstawowe wydawnictwa informacyjno-encyklopedyczne, literaturę popularnonaukową oraz wydawnictwa pedagogiczne, psychologiczne i z zakresu nauczania poszczególnych przedmiotów.

Książki ustawione są w układzie działowo-alfabetycznym wg klasyfikacji dziesiętnej (UKD).

Wyodrębnione są grupy zbiorów:

 • filozofia, psychologia, etyka, moralność
 • religioznawstwo, religia, teologia
 • nauki społeczne, prawo, administracja
 • nauki ścisłe: matematyka, fizyka, przyroda
 • nauki stosowane: medycyna, nauki techniczne
 • sztuka, rozrywka, sport
 • językoznawstwo, literatura piękna, nauka i literatura.
 • geografia, historia, biografie
 • lektury do języka polskiego

Zbiory biblioteki obejmują również wydawnictwa periodyczne o charakterze specjalistycznym i pedagogicznym, a także zbiory audiowizualne:

 • adaptacje filmowe i teatralne lektur
 • filmy popularnonaukowe z różnych dziedzin

Biblioteka prowadzi 2 rodzaje katalogów: alfabetyczny i systematyczny.

Zbiory obsługiwane są przez komputerowy system biblioteczny MOL Optivum.